1477

Vybudován gotický klášterní sklep, jehož existence je nepochybně spjata s existencí kláštera premonstrátek Rosa coeli (lat. růže nebes). Jedná se o jeden z nejstarších, největších dochovaných a doposud komerčně využívaných sklepů v Dolních Kounicích.

1724

Výstavba mladšího barokního sklepa (dříve zvaný „Hraběcí“).

1992

Založení vinařství Ing. Bohumírem Slunským

1993

Pronájem a následný odkup sklepního hospodářství v Dolních Kounicích.

2011

Převzetí vinařství synem Přemyslem Slunským